Beste werknemer/werkneemster, als jij vindt dat jij een externe vertrouwenspersoon verdient, vul dan anoniem de bedrijfsgegevens in waar jij werkzaam bent.

  Walter Staals – Vertrouwenspersoon

  Door mijn werkervaring, de geaccrediteerde certificering vertrouwenspersoon en lidmaatschap van de LVV ben ik medewerkers beter gaan begrijpen en zeer bewust van het belang van een veilige werk- en leeromgeving.

  Ik ben er van overtuigd dat iedere medewerker zich gelukkig(er) kan voelen op het werk en daarom ben ik als vertrouwenspersoon bereikbaar voor zowel kleine als grote uitdagingen waarmee rust in organisaties wordt gecreëerd en iedereen het beste in zichzelf en dus de organisatie naar boven haalt, oftewel

  Laat mensen floreren!

  Wat doet een vertrouwenspersoon?

  Het woord vertrouwenspersoon is na al het nationaal nieuws van afgelopen jaar en dit jaar voor bijna niemand meer vreemd.
  Toch is het goed om duidelijk weer te geven wat een vertrouwenspersoon kan betekenen:
  • Opvangen, begeleiden en adviseren van de klager/melder bij de behandeling van een klacht/melding.
  • De tweede taak is het voorlichten, informeren en inspireren van de organisatie.
  • En de derde taak is het gevraagd en ongevraagd adviseren van bestuur en management.

  Meer weten?